Начало Новини
Начало на статията
Новини
Page 2
Page 3
Всички страници

 

 

 


 

Институт по земеделие - Кюстендил и ТОО - Кюстендил на Национална служба

за съвети в земеделието

Ви канят

на

ОТКРИТ ДЕН

"ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОВОЩАРСТВОТО"

Програма

 • Борба с болести и неприятели по череша, слива и ябълка /доц. д-р А. Борисова; гл. ас. д-р В. Петрова/
 • Торене при овощните видове /гл. ас. д-р А. Здравкова/
 • Методи и техники на присаждане при овощните видове /доц. д-р Д. Сотиров/
 • Демонстративна резитба при овощните видове /ас. Т. Симеонова/
 • Възможности за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020/ ст. експерт И. Новакова/

Мероприятието ще се проведе на 15 март 2019г. (петък) от 10.00 ч.

в Институт по земеделие - Кюстендил

 

За допълнителна информация: тел. 078/524036; 078/551295

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 

 

По случай юбилея "90 години Институт по земеделие - Кюстендил ще се проведе

национална научна конференция с международно участие "НАУКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ:

ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА" на  27-28 септември 2019 г.

 

П О К А Н А

 

Заявка за участие

 

 


 

О Б Я В А

Институт по земеделие – Кюстендил обявява процедура за подбор на кандидати,

отговарящи на дефиницията „Млад учен“ по ННП „Млади учени и постдокторанти“

със срок 10 /десет/ дни, считано от 02.01.2019 г.

Кандидатите подават до комисията следните документи:

 

 1. 1. .Автобиография
 2. 2. Мотивационно писмо
 3. 3. Копие от диплома за ОКС „Магистър“
 4. 4. Списък на публикации (с пълна библиографска справка)
 5. 5. Списък на проекти
 6. 6. Списък на доклади и постери
 7. 7. Очаквани резултати

Срокът за подаване на документите е до 11 януари  2019 г. вкл. в  деловодството на Институт по земеделие – Кюстендил, тел. 078 524036

 

P.S. Дефиниция „Млад учен“  са лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й.

 

 

 


 

Във връзка със Заповед № РД–07-117/15.08.2018 г. на Председателя на ССА

за обявения конкурс за директор на Институт по земеделие -Кюстендил


Програма за кандидат за директор на Институт по земеделие – Кюстендил

Доц. д-р Илияна Кришкова


 

В  Институт по земеделие - Кюстендил се предлагат

плодове от различни сортове ябълки.


Цената  е от 0,30  до 0,80 лв./кг, в плодохранилището

на Института.

 

 

 


 

 


 

ИНСТИТУТ  ПО  ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ

 

ВИ КАНИ НА 23 ЮНИ 2018 г. НА

"ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА" В ГР. КЮСТЕНДИЛ

С ПРЕДСТАВЯНЕ НА "ПЕРСПЕКТИВНИ СОРТОВЕ

ЧЕРЕШИ ЗА СТРАНАТА И РАЙОНА"

 

 


 

 

ВЕСЕЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!!!!

 

 

 

 


 

На 16.03.2018 г. в Институт по земеделие – Кюстендил се проведе организирания съвместно с НССЗ, офис Кюстендил «СЕМИНАР ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ». Лектори бяха доц. д-р А. Борисова-Крумова, гл. ас. д-р В. Петрова и експерта от Национална служба за съвети в земеделието г-ца И. Новакова.

Въпреки лошото време на открития ден присъстваха земеделски производители от районите на Кюстендил, Благоевград и Разлог

Лекторите на семинара запознаха присъстващите с основните болести и неприятели при сливата, ябълката, череша и техния контрол. Разгледани бяха някои възможности за кандидатстване по програмата за развитие на селските райони.

На породената дискусия след семинара бяха зададени много конкретни въпроси, свързани с определяне на болестите и неприятелите, момента на пръскане и правилното приготвяне, и смесване на разтворите.

 

Направена бе демонстрация на безопасно боравене с препарати за растителна защита и правилното приготвяне на разтвор от няколко препарата за ранно пролетно третиране.

 

 
 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер

Актуално