Начало Начало

Институт по земеделие - Кюстендил е структурно звено на Селкостопанска Aкадемия  - София и е специализирано научноизследователско учреждение за решаване на теоретични и практически проблеми на земеделието, внедряване на български и чужди постижения, оказване помощ на земеделските производители. Той е правоприемник на откритата със Заповед на МЗДИ  № 2646/ 19.12.1929 г. Овощарска опитна станция в гр. Кюстендил.
След откриването си, това научно учреждение се превръща в първото средище не само на практическата, но и на научната овощарска мисъл в страната ни. Тук, през различно време, са работили видни учени в областта на овощарството.
Днес, научните работници и специалисти се стремят да отговорят на всички предизвикателства, поставени пред земеделската наука и практика.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер

Актуално

Предстоящо

 

ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА - КЮСТЕНДИЛ

21 - 23 ЮНИ 2019 ГОДИНА

Всяка година Институт по земеделие - Кюстендил е партньор на община Кюстендил. Ние представяме  изложба от разнообразни сортове череши, създадени в Института, и новостите в черешопроизводството на Кюстендилския регион.

"Празника на черешата" се свързва със славата на кюстендилския край като "Овощната градина на България". Изложението започва  през 1896 г., когато е учредена Първата национална овощарска изложба и градът получава званието "Майка на българското овощарство".