Начало Селекция Веселка Антонова

гл. ас. д-р Веселка Илиева Антонова


е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Тел: 0721 / 66150; 66155

Област на научноизследователската работа: интродукция и  селекция на ягода; сортоизучаване и сортоизпитване на ягодови сортове.


Научни публикации (2010-2017 г.):

Антонова, В., 2017. Отбор на ягодови сортове – кратка помологична характеристика. 20-та юбилейна научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2017“ на тема „Екологични проблеми на планинското земеделие“. Институт по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян. 18-19 май. Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture. Troyan, Bulgaria. /под печат/

Антонова, В., Цолова, Е., 2016. Проучване устойчивостта на избрани ягодови сортове към Rhynchites germanicus Herbst и Anthonomus rubi Herbst (Coleoptera: Curculionidae) / Evaluation of resistance of selected strawberry cultivars to Rhynchites germanicus Herbst and Anthonomus rubi Herbst (Coleoptera: Curculionidae). Растениевъдни науки, 53(4), 27–33.

Антонова, В., 2015. Биологична характеристика на ягодови сортове. 85 години Институт по Земеделие – Кюстендил. Национална научна конференция с международно участие “Устойчиво земеделие – наука и практика”. 26 септември 2014 г. Растениевъдни науки 2015, LII, № 2, 8-13.

Стоянова, Н., Антонова, В., Сербезова, Д., 2015. Изучаване на интродуцирани сортове касис. Растениевъдни науки 2015, LII, № 2, 25-29.

Антонова, В., 2014. Генетични ресурси и селекция при ягодата. Автореферат.

Домозетова, Д., Динчева, И., Баджаков, И., Георгиева, М., Георгиев, Д., Антонова, В., 2014. Растителни ресурси при дребноплодните овощни видове. Национална Научна Конференция „60 години Институт по Овощарство Пловдив”. 15 ноември 2012 г. Растениевъдни науки LI, № 1, 15-20.

Antonova, V., 2013. Competitive examination of introduced strawberry cultivars. Journal of mountain agriculture on the Balkans. Volume 16. N. 1, 349-360. Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture. Troyan, Bulgaria.

Антонова, В., Стоянова, Н., Цолова, Е., 2011. Състояние и перспективи на ягодопроизводството в света и у нас. Растениевъдни науки, 1, 83-87.

Антонова, В., 2011. Промени в сортовата структура на ягодовото производство в страните от ЕС. Растениевъдни науки, 1, 87-92.

Стоянова, Н., Антонова, В., Цолова, Е., 2011. Изучаване на растителните ресурси при бодливо /немско, цариградско/ грозде (Ribes uva-crispa L.). Растениевъдни науки, 1, 102-105.

Стоянова, Н., Антонова В., 2010. Състояние и тенденции в производството от ягодоплодни култури в България и в света. Икономика и управление на селското стопанство, 6, 55-59.

 
Български (България)English (United Kingdom)