Начало Селекция Недялка Стоянова

доц. д-р Недялка Петрова Стоянова


е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Тел: 0721 / 66150; 66155

Област на научноизследователската работа: интродукция и проучване  на сортове къпини, касис, червено френско грозде, бодливо немско грозде, арония и облепиха; сортоизучаване и сортоизпитване на на френски грозда, къпини, бодливо немско грозде и арония.

 Научни публикации (2004-2017 г):

Стоянова Н., Д.Георгиев 2017. Характеристика на основните признаци и свойства на йощабери (Ribes nidigrolaria) хибрид В 13-23/3. Journal of mountain agriculture on the Balkans, Troyan, vol.20, № 1, 336-344.

Стоянова Н. 2016. Сравнително изпитване на сортове червено френско грозде. Растениевъдни науки, 53 (4), с.34-40.

Стоянова Н., В.Антонова, Д. Сербезова. 2015. Изучаване на интродуцирани сортове касис. Растениевъдни науки, LII,  № 2, 25-29.

Стоянова Н. 2014. Корелации между някои основни показатели при касиса. Растениевъдни науки, LI, № 4-5, с. 59-61.

Стоянова Н. 2013. - Сортоизучаване на седем сорта червено и бяло френско грозде. Растениевъдни науки, L,№ 6, с. 70-74

Стоянова Н. 2012. Сортоизучаване на касиса в България. Селскостопанска наука. Том 45, бр.2, с. 22.

Стоянова Н. 2012. Изучаване на украински сортове касис. Растениевъдни науки, XLIX, № 3, с. 59-63.

Стоянова Н., И. Баджаков, Д. Георгиев. 2011. Изучаване на безбодилести сортове къпини. Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol. 14,  № 6, p.1358-1367.

Стоянова Н. 2011. Резултати от изучаване на безбодилести къпини. Растениевъдни науки, 48, 98-101.

Стоянова Н., В. Антонова, Е. Цолова. 2011. Изучаване на растителните ресурси при бодливо /немско, цариградско/ грозде (Ribes uva-crispa L.). Растениевъдни науки, 48, 102-105.

Антонова В., Н.Стоянова, Е. Цолова. 2011. Състояние и перспективи на ягодопроизводството в света и у нас. Растениевъдни науки, 48, 83-86.

Стоянова Н., Д.Георгиев 2010. Първично изучаване на интродуцирани сортове касис.Journal of mountain agriculture on the Balkans,Troyan, vol.13, № 5, 1385-1397.

Димчева И, И.Баджаков, И.Цветков, В.Кондакова, Н. Стоянова 2010. Метаболитно профилиране на малина и къпина (Rubus spp.) Journal of mountain agriculture on the Balkans, Troyan, vol. 13, № 5, 1445-1463.

Стоянова Н., В.Антонова 2010. Състояние и тенденции в производството от ягодоплодни култури в България и света. Икономика и управление на селското стопанство, бр. 6, с.

Стоянова Н. 2008. Изучаване на някои сортове бодливо грозде. Journal of mountain agriculture on the Balkans, Trojan, vol. 11, № 3, р. 570-580.

Стоянова Н. 2008. Касисът-ценен овощен вид. сп. Селскостопанска наука, (XLI), № 3,с. 32-39.
20. Стоянова Н. 2008. Семенна форма арония (Aronia melanocarpa). сп. Растениевъдни науки, № 4 (45), с.381-384.

Stoyanova N. 2008. Results of testing of Humustim for rooting of black currant cuttings. Заштита на растениjа, Plant protection, vol. XIX, p.140-142. Скопjе-Skopje.

Stoyanova N. 2008. The study of the red and white currant varieties. Notulae Botanicae Horti Agrobotanica  Clui, vol. 36, Issue 1, p.85-87.

Stoyanova N. 2008. Investigation of the red and white currant varietiesл/ Acta Agriculturae Serbica, vol. XIII, 26 (2008), p. 25-31.

Стоянова Н. 2008. Характеристика семенной формы черноплодной рябины. Исследования и результаты Казахстан.

Stoyanova N. 2008. Investigations on black currant varieties in Bulgaria /  Investigation of the red and white

Цолова Е., Н. Стоянова. 2007. Биологични особености на  Tetrastichus heeringi Del (Hymenoptera: Eulophidae) и ролята му за регулиране плътността на   Agrilus ribesi Schaefer (Coleoptera: Bupresidae),  сп. Растениевъдни науки, бр. 4, (44) с.295-298.

Стоянова Н. 2007. Изучаване на растителните ресурси от червено и бяло френско грозде. Международна научна конференция. Растителният генофонд – основа на съвременното земеделие, Садово12-15 юни.
.
Boicheva R.,N. Stoyanova, V. Kondakova, D. Domozetova, A.Blagov. 2007.
Genetic resources of small fruit crops in Bulgaria. First Balkan symposium on Fruit Growing, 15-17.November, Plovdiv, Bulgaria.

Стоянова Н.,. 2006. Фенологични наблюдения на сортове червено и бяло френско грозде. Journal of mountain agriculture on the Balkans, Trojan, vol.9, № 6, р. 1157-1165.

Стоянова Н., Е.Цолова. 2006. Интродуцирани сортове червено и бяло френско грозде – агробиологична характеристика. Journal of mountain agriculture on the Balkans, Trojan, vol. 9, № 6, p 1088-1098.

Цолова Е., Н.Стоянова. 2006. Оценка  за чувствителност на касисови сортове към Agrilus ribesi Schaеfer (Buprestide: Coleoptera) и Synanthedon tipuliformis CL (Sesiide: Lepidoptera). Journal of mountain agriculture on the Balkans, Trojan, vol. 9, № 6, p. 1077-1087.

Стоянова Н. 2006. Отбрани интродуцирани касисови сортове и елити – агробиологична характеристика. Международна научна конференция  Стара Загора, т.1, Растениевъдство 1 – 2 юни,  с. 78-82.

Стоянова Н., Е. Цолова. 2006. Производстнво на плодове от ягодоплодни култури в света и у нас. Международна научна конференция  Стара Загора, т.1, Растениевъдство, 1 – 2  юни, с.82-86.

Цолова Е, Н. Стоянова. 2006. Основни насоки на научните изследвания за  биологично производство на плодове от ягодоплодните култури. Международна научна конференция  Стара Загора, т. 1, Растениевъдство, 1 – 2 юни,  с. 86-91.

Стоянова Н. 2005. Сортоизучаване на български касисови елити – средна маса и химичен състав на плодовете. сп. Растениевъдни науки,  бр. 1, (42) с. 58-63.

Стоянова Н., Е. Цолова. 2005. Химически състав на касисови сортове. Journal of mountain agriculture on the Balkans, Trojan, vol . 8,  № 3, с.358-370.

Цолова Е., Н.Стоянова. 2005. Вреда от Agrilus ribesi Schaefer  (Coleoptera: Buprestidae) - по касиса. Journal of mountain agriculture on the Balkans, Trojan, vol . 8, № 4. с.521-534.

Стоянова Н. 2005 Резултати от изучаване на някои сортове бодливо грозде. Научна конференция с международно участие, Ст. Загора, 2-3 юни, т.2, Растениевъдство, с.142-146.

Стоянова Н. 2005. Химически състав на сортове червено и бяло френско грозде. Научна конференция с международно участие, Ст. Загора, 2005, 2-3 юни, т.2, Растениевъдство, с. 135-141.

Стоянова Н., Е.Цолова. 2005. Вегетативни прояви на сортове червено френско грозде( Ribes rubrum L) – височина и ширина на храстите. Научни трудове на Аграрен университет, Пловдив, т. L, кн.6,  с. 539-544.

Стоянова Н. 2005. Сортоизпитване на касисови сортове – добив, средна маса, дължина на гроздче, брой плодове и цветове в гроздче. Научни трудове на Националния център за аграрни науки,  София, том 3, с. 136-139.

Стоянова Н. 2005. Сортоизпитване на касисови сортове –  фенология, самоплодност, задържан завръз. Научни трудове на Националния център за аграрни науки. София,  том 3, с. 132-135.

Стоянова Н. 2004. Конкурсно сортоизпитване на български касисови елити – вегетативни признаци, фенология, среден добив. сп. Растениевъдни науки.,  бр. 5, (41) с. 421-425.

Брошури

1. Стоянова Н. 2010. Малина. Сп. Земеделие плюс, бр. 6, 19-34.
2. Стоянова Н. 2011. Арония. Сп. Земеделие плюс, бр. 4, 20-29.

 

 

 

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер