Начало Селекция Николай Христов

 

доц. д-р Николай Христов


e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


тел.: (078) 522612

 

Област на научноизследователската работа: Селекция и сортоизучаване при череша и вишна

Научни публикации (2004-2017 г.):

 


 

 

Christov, N., S. Krumov, M. Popovska. 2015. Sensitivity of cherry cultivars and elites to low winter temperatures. Book of proceedings, scientific conferece “Challenges in modern agricultural production”, Skopje, 113-116.

 

Book of proceedings, scientific conferece “Challenges in modern agricultural production”. Skopje, 40-46.

Христов, Н., А. Стоева, 2015. Влияние на валежите върху напукването на плодовете при черешови сортове и елити. Национална научна конференция с международно участие «Устойчиво земеделие – наука и практика». Растениевъдни науки 2, 40-42.

Christov, N., S. Krumov, M. Popovska, 2015. Sensitivity of cherry cultivars and elites to low winter temperatures. Book of proceedings, scientific conferece “Challenges in modern agricultural production”. Skopje, 2015. 113-116.

Borisova A., Christov N., 2014. Detection of viruses infecting sweet cherry cultivars and elites at the Institute of Agriculture-Kyustendil, Bulgaria. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences,  Special Issue  1,701-705.

Popovska M., B. Popovski, N, Hristov, 2014. Vegetative characteristics of plants with decreased vigorousness of some cherry varieties, a primary effect product of different dosages of gamma rays treatment (Cz137).

Христов, Н., С. Крумов. 2014. Нови черешови кандидат сортове създадени в Институт по земеделие – Кюстендил. Доклад „Юбилейна научна сесия – 60 г. Институт по овощарство Пловдив”. Растениевъдни науки, № 1, 46-49.

M. Borovinova, N. Christov, A.Borisova, S. Maneva, 2014. Evaluation of Some Biological  Properties  and Susceptibility to Blumeriella jaapi of  Sweet Cherry Cultivars  in Kyustendil Region, Bulgaria. 6th International Cherry Symposium, Chile. Acta Hort. 1020, ISHS, 131- 136.

Христов, Н., С. Крумов. 2014. Сухоустойчивост и влиянието му върху цветообразуването при черешата. Национална научна конференция с международно участие «Устойчиво земеделие – наука и практика». Растениевъдни науки № 2, 13-17.

Christov N., Song Lai-Qing, A. Blagov, Jiang Zhong-wu 2012. Studies on the Main Characters of New Sweet Cherry Varieties in Bulgaria. Yantai fruits, 4, 19-22, China.

Borisova, A., Christov, N., 2012. Influence of PNRSV and PDV on some vegetative and reproductive properties of cherry cultivars. Proceedings and abstracts of Third congress of virology with Internationals participation, October 25-27,2012, 114-120.

Крумов, С., Н. Христов. 2012. Изучвания относно студоустойчивостта при десертни сортове лози. Юбилейна научна конференция с международно участие, 04- 05.09.2012, 153-158.

Стоянова Ан.,Н. Христов, 2011. Икономическа ефективност от отглеждането на черешови сортове в Кюстендилския район - Бъгария. Юбилейна научна сесия 80 години Институт по Земеделие – Кюстендил, Растениевъдни науки, 48, 198-201.

Крумов, С., Н. Христов. 2011. Повреди и възстановителна способност на десертни сортове лози след измръзване от ниски зимни температури. Доклад, Юбилейна научна сесия 80 години Институт по Земеделие – Кюстендил, 15-16.10.2009. Растениевъдни науки, 48, 115-118.

Христов, Н., С. Крумов. 2011. Чувствителност на черешови сортове  към повратни пролетни мразове. Доклад, Юбилейна научна сесия 80 години Институт по Земеделие – Кюстендил, 15-16.10.2009. Растениевъдни науки, 48, 34-36.

Blagov, N. Christov, D. Sotirov, An. Stoyanova, 2009. Comparison of some new apple and sweet cherry cultivars under the environmental conditions of Kyustendil, Bulgaria. First Balkan Symposium on Fruit Growing, November 15-17, Plovdiv, Bulgaria / под печат /..

Христов, Н., 2008. Черешовият сорт Вик. Сп. „ Земеделие плюс”, бр.9, 35-36.

Христов, Н., В. Георгиев, А. Борисова, 2008. Нов свръхранозреещ черешов кандидат сорт. Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. В. Велков, Пловдив, /под печат/.

Christov N., M. Borovinova, A. Borisova, 2008. Results of the study of new sweet cherry cultivars and elites in Kyustendil region, Bulgaria. Proceedings of the Fifth International Cherry Symposium, Acta Horticulturae 795, vol. 1, 97-101.

Borovinova M., V. Taseva, D. Domozetov, N. Christov, I. Sredkov, 2008. Sweet cherry production in Bulgaria. Proceedings of the Fifth International Cherry Symposium, Acta Horticulturae 795, vol. 2, 545-550.

Blagov A, N.Christov, 2006. Metoths and some results of our breeding activity. Yantai fruits, 3, 47.

Попатанасова Д., Н. Христов, М. Боровинова, 2005. Резултати от проучване върху чувствителността на някои черешови сортове към напукване на плодовете и гниене. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 212-216.

Сотиров Д., Н. Христов, 2005. Проучвания върху нови интродуцирани подложки присадени с черешовия сорт Ван през първите пет години от засаждането. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 54-58.


Христов Н., Д. Сотиров, 2005. Някои резултати от сортоизучаването при черешата в Кюстендилския район. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 46-49.


Христов Н
., В.Георгиев, Ан. Стоянова, 2005. Някои въпроси на черешопроизводството в света и у нас и приносът на Института по земеделие – Кюстендил за подобряване на черешовия сортимент в България. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 40-45.


Христов Н., 2005. Изучвания върху самофертилността на отбрани черешови хибриди. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 64-66.


Благов Ат., Н. Христов, 2005. Селекционно-подобрителната работа при някои дървесни овощни видове. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 12-15.

Попатанасова Д., Н. Христов, М. Боровинова, 2005. Резултати от проучване върху чувствителността на някои черешови сортове към напукване на плодовете и гниене. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 212-216.

 

Сотиров Д., Н. Христов, 2005. Проучвания върху нови интродуцирани подложки присадени с черешовия сорт Ван през първите пет години от засаждането. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 54-58.


Христов Н., Д. Сотиров, 2005. Някои резултати от сортоизучаването при черешата в Кюстендилския район. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 46-49.

Христов Н., В.Георгиев, Ан. Стоянова, 2005. Някои въпроси на черешопроизводството в света и у нас и приносът на Института по земеделие – Кюстендил за подобряване на черешовия сортимент в България. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 40-45.

Христов Н., 2005. Изучвания върху самофертилността на отбрани черешови хибриди. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 64-66.

Благов Ат., Н. Христов, 2005. Селекционно-подобрителната работа при някои дървесни овощни видове. Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т. 3, София, 12-15.

Банев Б., Е. Кузманова, Н. Христов, Х. Николов, 2004. Изследване пригодността за съхранение в замразено състояние на нови перспективни сортове череши. „Хранителна наука, техника и технологии 2004”, Том LI, Свитък 3, Пловдив, 81-86.

Borovinova M., N. Christov, J. Racsko, 2004. Some biological properities of new sweet cherry cultivars in Bulgaria and their susceptibility to Blumeriella jaapii, 8th  international symposium on integrating canopy, rootstock and environmental physiology in orchard systems 13-18 June, Budapest, Hungary.

 

Книги

Маркова,И., Д.Минева, В.Богданска, В.Тасева, Д.Домозетов, Н.Христов, М.Боровинова 2009. ЧЕРЕША (Библиография), 138 с.


 

 

 

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банер