Home Leadership Leadership

 

 

 

Director:

 

Assoc. Prof., PhD Iliyana Krishkova
Tel: (078) 522612
GSM: 0885453564

Е-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Deputy Director:
Professor PhD Dimitar Sotirov 
Tel: (078) 522612
GSM: 0889791554

Е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Scientific secretary:
Assoc. Prof. PhD Aneliya Borisova-Krumova

Tel: (078) 522612
GSM:  0886458143

Е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Chief  Accountant:
Daniel Milenski
Tel: (078) 522612
GSM:  0888405038

Е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Институтът е юридическо лице - разпоредител от по-ниска степен с бюджет към Селскостопанска академия.


Институтът по земеделие - Кюстендил осъществява фундаментални научни изследвания, научно-приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в областта на растениевъдството.


Институтът осъществява дейността си в рамките на политиката на Селскостопанска академия, държавната аграрна политика и общата селскостопанска политика на Европейския съюз

 

 


 

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banner